Object's details: O zawiłościach i niekonsekwencjach w zakresie formy czynności prawnych – na tle umowy o roboty budowlane

PDF
Structure
Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Doktora Józefa Kremisa i Doktora Jerzego Strzebinczyka.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy