Object's details: Metodologia socjologiczna, psychologiczna i ekonomiczna analiza prawa jako heurystyczne metody badania i oceny nieskuteczności prawa w tym w szczególności alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy