Object's details: Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców miast — wybrane przykłady rozwiązań w polskich start-upach

PDF
Structure
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy