Object's details: Wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu jednorodności funduszy inwestycyjnych akcji pod względem ryzyka i efektywności ‒ podejście klasyczne i alternatywne

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy