Object's details: Łączenie sprawowania mandatu radnego gminy ze statusem członka zarządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy