Regulamin korzystania z Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. Autor, deponując dokumenty, zatwierdza licencję niewyłączną, obowiązującą w Repozytorium UWr.
 2. Od depozytariusza wymaga się zachowania wiarygodności i autentyczności deponowanych dokumentów.
 3. Pełna odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich spoczywa na depozytariuszu.
 4. W wyjątkowych przypadkach, związanych z łamaniem przepisów prawa autorskiego, dokumenty mogą zostać wycofane z repozytorium. W powyższym przypadku identyfikator obiektu (URI) zostanie zachowany bezterminowo i będzie kierował do opisu bibliograficznego usuniętego dokumentu.
 5. Materiałów dostępnych w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego nie można wykorzystywać w sposób inny niż zgodny z postanowieniami licencji, na której utwór został udostępniony. Przy każdej publikacji określony jest typ licencji i każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią przed wykorzystaniem utworu.  Wykorzystanie utworu w sposób inny niż określony w licencji, każdorazowo wymaga pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 6. Prawa i obowiązki Uniwersytetu Wrocławskiego:
  • może rozpowszechniać kopie pracy w formie elektronicznej w Repozytorium UWr;
  • może przechowywać w formie elektronicznej, przetwarzać lub kopiować zdeponowaną pracę w celu jej zabezpieczenia;
  • może włączać metadane pracy do publicznie dostępnych katalogów, baz danych;
  • zachowuje prawo do usunięcia pracy, gdy narusza ona prawa własności intelektualnej;
  • nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez depozytariusza praw własności intelektualnej lub innych praw związanych ze zdeponowaniem pracy w Repozytorium UWr.
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności