Object

Title: Prawnoustrojowa pozycja mniejszości maoryskiej w Nowej Zelandii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawnoustrojowa pozycja mniejszości maoryskiej w Nowej Zelandii

Alternative title:

Legal and political position of the Maori minority in New Zealand

Creator:

Siekiera, Joanna

Subject and Keywords:

New Zealand   Maori   Maori law   Maori customs   customary law   indigenous people   minority   legal position of minority  
Nowa Zelandia   Maorysi   prawo maoryskie   zwyczaje maoryskie   prawo zwyczajowe   ludność autochtoniczna   mniejszość narodowa   pozycja mniejszości

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The legal position of the Maori minority in New Zealand has been shaped through customary law along with Maori beliefs. Both of these sources have a significant role in the New Zealand legal system. Moreover, none of the legislative acts or actions made by government in Wellington cannot be contrary to the order of tikanga Māori. Without a doubt, the Maori civilization is an integral part of the New Zealand culture, including the legal culture of the bilingual country of Aotearoa. Government and the Maori representatives seek compromise through finding common ground in the draft and interpretation of legal norms. The New Zealand officials and politicians, in consultation with the Maori chiefs establish acts focusing on convergent values of both nations. Thus, the legal position of the Maori minority is established in both written and customary law. This proves the high legal culture of New Zealand, mostly conflict-free finding solutions to social problems, as well as showing respect on every opportunity for the autochthon and their rich heritage  

Prawnoustrojowa pozycja mniejszości maoryskiej w Nowej Zelandii kształtowana była i jest nadal poprzez prawo zwyczajowe, a także równoznaczne z nim wierzenia maoryskie. Oba te źródła odgrywają znaczącą rolę w nowozelandzkim systemie prawnym. Co więcej, żaden z aktów legislacyjnych oraz działań rządu w Wellington nie może być sprzeczny z porządkiem tikanga Māori. Bez wątpienia, Maorysi stanowią nieodłączny element nowozelandzkiej kultury, w tym kultury prawnej dwujęzycznego państwa Aotearoa. Strona rządowa oraz przedstawiciele maoryskich plemion dążą do kompromisu, szukając wspólnych podstaw w tworzeniu i interpretowaniu norm prawnych. Urzędnicy i politycy po porozumieniu z maoryskimi wodzami ustanawiają akty prawne skupiające zbieżne wartości obu nacji. Stąd, pozycja prawnoustrojowa mniejszości maoryskiej ugruntowana jest zarówno w prawie pisanym, jak i prawie zwyczajowym. Świadczy to o wysokiej kulturze prawnej Nowej Zelandii, w większości bezkonfliktowym znajdowaniu rozwiązania problemów społecznych, a także podkreślonemu przy każdej okazji szacunkowi do autochtonów i ich bogatego dziedzictwa

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93962   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

246

Number of object content views in PDF format

272

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99554

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information