Obiekt

Tytuł: The Lie – a threat to the durability of marriage and cohesion of family ; Kłamstwo – zagrożenie dla trwałości związku małżeńskiego i spójności rodziny

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The Lie – a threat to the durability of marriage and cohesion of family  
Kłamstwo – zagrożenie dla trwałości związku małżeńskiego i spójności rodziny

Twórca:

Żywczok, Alicja

Temat i słowa kluczowe:

lie   truth   marriage   family   moral standard   cohesion of family   emotional relationship  
kłamstwo   prawda   małżeństwo   rodzina   norma moralna   spójność rodziny   więź emocjonalna

Abstrakt:

The author puts forward and justifies a thesis that the lie, as an infringement on the standard of veracity, poses a threat both to the durability of marriage and to the cohesion of family. In order to address the lie as a subject of pedagogical studies, the author addresses the lie in several different scientific disciplines, including: philosophy, anthropology, linguistics, psychology, sociology, history, ethnology and neurosciences. As a result of interdisciplinary analyses the author identifies several aspects in her study of the lie: semantic, typological, etiological (also communicating the results of her studies), cultural, moral, historical and strategic. The main part of the paper focuses on the following issues: the attitude towards the truth while selecting a partner and the development of an emotional relationship (engagement and marriage) and short-term and long-term effects of the lie on family members. The climax and final part of the paper is the statement that disapproval towards lying to those close to us and the respect towards the truth are the factors that strengthen the familial emotional relationship between representatives of one generation, e.g. between spouses or siblings and between representatives of different generations, e.g. between parents and children or between grandparents and their grandchildren.  

Autorka wysunęła i uzasadniła tezę, iż kłamstwo, będące naruszeniem normy prawdomówności, stanowi zagrożenie zarówno dla trwałości związku małżeńskiego, jak i spójności rodziny. By podjąć refleksję nad kłamstwem – przedmiotem badań pedagogicznych, usytuowała problematykę kłamstwa w obrębie różnych dyscyplin naukowych, między innymi: filozofii, antropologii, językoznawstwa, psychologii, socjologii, historii, etnologii, neuronauk. W rezultacie analiz interdyscyplinarnych wyodrębniła kilka kierunków badań nad kłamstwem: semantyczny, typologiczny, etiologiczny, kulturowy, moralny, historyczno-strategiczny. Treść właściwą artykułu tworzą zagadnienia: stosunku do prawdy w kontekście doboru partnera i rozwoju związku uczuciowego (narzeczeńskiego i małżeńskiego); doraźnych i odroczonych w czasie konsekwencji kłamstwa członków rodziny. Kwintesencję i zarazem końcową część artykułu stanowi stwierdzenie, iż dezaprobata wobec okłamywania bliskich oraz respekt dla prawdy są czynnikami umacniającymi rodzinną więź emocjonalną wśród reprezentantów jednego pokolenia, np. małżonków, rodzeństwa oraz więź międzypokoleniową, np. między rodzicami i dziećmi, dziadkami i wnukami.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91666   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.213.226

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Alicja Żywczok

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

28 mar 2022

Data dodania obiektu:

17 paź 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 283

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1397

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97733

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji