Object

Title: Students of secondary schools about Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) ; Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Students of secondary schools about Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)  
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD)

Creator:

Banach, Marek   Matejek, Józefa

Subject and Keywords:

alkohol   fetal alkohol syndrome   youth   attitude   knowledge about FASD   threats  
alkohol   płodowy zespół alkoholowy (FASD)   młodzież   postawa afilozoficzna   wiedza o FASD   zagrożenia

Abstract:

In recent years, a new entity called Fetal Alcohol Syndrome which is marked Q.86.0 in the nomenclature of the International Health Organization appeared in Polish literature. The disease is a result of alcohol consumption by pregnant women. It seems that due to the large scale of the disease, preventive actions should be taken, for example by providing the necessary knowledge to secondary school students. This is especially important in the period of adolescence when they enter adulthood, often drinking alcohol and taking the first steps related to their sex life. The scale used in research allows us to specify the understanding and knowledge of youth in this regard. In this article we present the results of studies conducted in the years 2008 and 2016 among youth groups from senior years of High School in Krzeszowice.  

W ostatnich latach w polskiej literaturze naukowej pojawiła się nowa jednostka chorobowa, która w nomenklaturze Międzynarodowej Organizacji Zdrowia oznaczona jest symbolem Q.86.0 – jest to Płodowy Zespół Alkoholowy. Choroba jest efektem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Wydaje się, że w związku ze znaczną skalą występowania choroby, powinno się podejmować szeroko rozumianą działalność profilaktyczną, polegającą między innymi na dostarczaniu niezbędnej wiedzy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jest to szczególnie ważne w tym okresie dorastania, kiedy wchodzi ona w dorosłe życie, często spożywając alkohol oraz podejmując pierwsze kroki związane z życiem płciowym. Zastosowana w badaniach skala pozwala określić podstawy i wiedzę młodzieży w tym zakresie. W opracowaniu prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych w 2008 i 2016 roku na grupach młodzieży maturalnej z krzeszowickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91664   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.173.189

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Marek Banach   Copyright by Józefa Matejek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 17, 2018

Number of object content hits:

198

Number of object content views in PDF format

238

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97731

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information