Object

Title: Parental attitudes and adolescents’ psychological well-being ; Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich młodzieży w perspektywie jej dobrostanu psychicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Parental attitudes and adolescents’ psychological well-being  
Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich młodzieży w perspektywie jej dobrostanu psychicznego

Creator:

Wołpiuk-Ochocińska, Anna

Subject and Keywords:

psychological well-being   parental attitudes   satisfaction with life   life optimism   negative emotionality   D type personality  
dobrostan psychiczny   postawy rodzicielskie   zadowolenie z życia   optymizm życiowy   negatywna emocjonalność   osobowość typu D

Abstract:

Introduction: Children find in a family the most favourable environment for their development. Family builds the child’s self-esteem and shapes attitudes towards the world and also impacts directly and indirectly on human well-being. Psychological well-being is dependent on external factors, personality characteristics and their interaction. Parental attitudes seem to be a one of these external factors determining satisfaction with life and they are the topic of the article. Methods and study group: The study involved 511 high school students aged 16–19 years. We used methods: Parental Attitudes Retrospective Assessment Questionnaire by Plopa, Huebner SLSS Scale, Scheier, Carver, Bridges’ LOT-R Questionnaire, Scale DS14 by Oginska-Bulik, Juczyński, Denollet. Results and conclusions: There is a correlation between parental attitudes and psychological well-being, although its strength is low. Parental attitudes, especially parental acceptance influences on the level of life satisfaction, optimism and negative emotionality. Boys and girls expect other parental attitudes to feel happy.  

Wstęp: Człowiek w swojej rodzinie odnajduje najbardziej sprzyjające środowisko dla swojego rozwoju i z chwilą usamodzielnienia czerpie z niej niepowtarzalne i niezbędne wartości. Rodzina, budując samoocenę dziecka, kształtując postawy wobec świata, wpływa również pośrednio i bezpośrednio na dobrostan człowieka. Dobrostan psychiczny jest uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi, właściwościami osobowości oraz ich interakcją. Jednym z tych czynników zewnętrznych, warunkujących zadowolenie jednostki, wydają się postawy rodzicielskie, które są przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym artykule. Metody i grupa badana: W badaniach wzięło udział 511 uczniów szkół średnich w wieku 16–19 lat. Zastosowano metody: Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców Plopy, Skala SLSS Huebnera, Kwestionariusz LOT-R M. Scheiera, Carvera, Bridgesa, Skala DS14 Ogińskiej-Bulik, Juczyńskiego, Denolleta. Wyniki i wnioski: Związek postaw rodzicielskich z wymiarami dobrostanu istnieje, aczkolwiek jego siła jest niska Postawy rodzicielskie, szczególnie postawa akceptacji rodzicielskiej, mają wpływ na poziom zadowolenia z życia, optymizmu życiowego, a także hamowania społecznego i negatywnej emocjonalności. Chłopcy i dziewczęta oczekują innych postaw rodzicielskich w stosunku do siebie, żeby czuć się szczęśliwymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91662   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.129.152

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Wołpiuk-Ochocińska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 16, 2018

Number of object content hits:

282

Number of object content views in PDF format

364

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97729

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information