Object

Title: Socioeconomic status of the family as a risk factor for mood disorder in adolescents ; Sytuacja socjalno-bytowa rodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Socioeconomic status of the family as a risk factor for mood disorder in adolescents  
Sytuacja socjalno-bytowa rodziny jako czynnik ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów

Creator:

Turska, Elżbieta

Subject and Keywords:

adolescents   mood disorders   family   socioeconomic status  
adolescenci   zaburzenia nastroju   rodzina   sytuacja socjalno-bytowa

Abstract:

Aim: The relationship between the characteristics of the family environment and mood disorders in adolescence is one of the areas most often studied in searching for risk factors for adolescent depression. Socioeconomic status is one of the most important factors influencing family functioning in many aspects. The aim of the study is to explore the relationship between the socioeconomic status of the family of adolescents and their mood. Materials and methods of research: The study was carried out as part of the project “The life of the citizens of Lubusz voivodeship. The present and future outlook.” among 2508 lower secondary school students from the Lubusz voivodeship. To describe the socioeconomic status a questionnaire was used. To establish the mood of the students and its disorders the Burns Depression Checklist was used. Results: The study shows that there is a highly significant relationship between socioeconomic status and mood disorders in adolescents. The lower secondary school students studied, whose families struggle with low income, debt and the need to pay back loans, unemployment of one or both parents, bad living conditions and the inability to meet the basic needs of the family, more often experience difficult emotional states than their peers who are free of the above worries. Conclusion: The study confirms the assumption that a low socioeconomic status of the family is one of the risk factors of mood disorders in adolescents.  

Cel: Związki pomiędzy cechami środowiska rodzinnego i zaburzeniami nastroju w okresie dorastania to jeden z najczęściej badanych obszarów poszukiwania czynników ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów. Status ekonomiczny to jeden z ważnych aspektów funkcjonowania rodziny. Celem artykułu jest określenie związku pomiędzy sytuacją socjalno-bytową rodzin adolescentów i ich samopoczuciem. Materiał i metody badań: Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w grupie 2 287 gimnazjalistów z województwa lubuskiego. Do opisu sytuacji socjalno-bytowej uczniów wykorzystano kwestionariusz ankiety. Do zbadania poziomu samopoczucia gimnazjalistów i określenia zaburzeń nastroju posłużył test depresji Burnsa (Burns Depresion Checklist). Wyniki: Badania pokazują istnienie wysoce istotnego statystycznie związku pomiędzy sytuacją socjalno-bytową i zaburzeniami nastroju u adolescentów. Badani gimnazjaliści, których rodziny borykają się z problemem niskich zarobków, zadłużenia i konieczności spłaty kredytów, bezrobocia jednego lub obojga rodziców, złej sytuacji mieszkaniowej i niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, to osoby częściej doświadczające trudnych stanów emocjonalnych niż ich rówieśnicy nie stwierdzający występowania w ich rodzinach wymienionych problemów. Podsumowanie: Badania potwierdzają, że status ekonomiczny rodziny to jeden z czynników ryzyka zaburzeń nastroju adolescentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91661   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.115.128

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Turska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 16, 2018

Number of object content hits:

2 340

Number of object content views in PDF format

2874

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97728

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information