Object

Title: W okowach gry, czyli relacje rodzinne w perspektywie koncepcji Trójkąta Dramatycznego Stephena Karpmana

PLMET:

click here to follow the link

Title:

W okowach gry, czyli relacje rodzinne w perspektywie koncepcji Trójkąta Dramatycznego Stephena Karpmana

Alternative title:

In the grip of the game, i.e. family relationships in the concept of the Drama Triangle (Stephen Karpman) perspective

Creator:

Pierzchała, Anna

Subject and Keywords:

family   relations   transactional analysis   games   intimacy   Drama Triangle   Winner's Triangle  
rodzina   relacje   analiza transakcyjna   gry   intymność   Trójkąt Dramatyczny   Trójkąt Zwycięzcy

Abstract:

In Transactional Analysis six methodological elements of people’s relationships can be identified and described as “ways of time structuring”. They include: withdrawal, rituals, activities, pastimes, games and intimacy. These methods can be arranged along a continuum of commitment, but also the benefits that this form of contact offers. These gains are psychological and are based on one of the essential needs in life – the need of human contact. In the article, these assumptions have been attributed to the relationship on a family ground. The author points to the importance of all forms of contact in the family, especially focusing on games and intimacy. The former were defined as pathological, because they are insincere and based on manipulation. Intimacy – as it is understood in transactional analysis – is the most open and involved contact with another person. Therefore, it could be recognized as the foundation of healthy relationships within the family system.  

Analiza transakcyjna wskazuje sześć sposobów, w jakie ludzie mogą wchodzić ze sobą w relacje, określając je mianem „sposobów strukturalizacji czasu”. Wymienić wśród nich można: wycofanie, rytuały, aktywności, rozrywki, gry transakcyjne oraz intymność. Sposoby te ułożyć można na kontinuum zaangażowania, ale także zysków, jakie z danej formy kontaktu czerpiemy. Zyski te przybierają charakter psychologiczny i wynikają z jednej z podstawowych potrzeb życiowych – potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. W niniejszym artykule założenia te odniesione zostały do relacji na gruncie rodzinnym. Autorka wskazała na znaczenie wszystkich form kontaktu w rodzinie, szczególnie koncentrując się na grach transakcyjnych i intymności. Te pierwsze zostały określone jako patologiczne, gdyż są nieszczere i opierają się na manipulacji. Intymność, w rozumieniu analizy transakcyjnej, jest natomiast najbardziej otwartym i zaangażowanym kontaktem z drugim człowiekiem. To ona jest podstawą zdrowych relacji w systemie rodzinnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91660   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.103.113

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Pierzchała

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 30, 2023

In our library since:

Oct 16, 2018

Number of object content hits:

206

Number of object content views in PDF format

257

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97727

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information