Object

Title: Level of achievement in high school and the interaction of parents in a retrospective assessment of female students of pedagogical faculties ; Poziom osiągnięć w szkole średniej a oddziaływania rodziców w retrospektywnej ocenie studentek kierunków pedagogicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Level of achievement in high school and the interaction of parents in a retrospective assessment of female students of pedagogical faculties  
Poziom osiągnięć w szkole średniej a oddziaływania rodziców w retrospektywnej ocenie studentek kierunków pedagogicznych

Creator:

Ochojska, Danuta   Marmola, Małgorzata   Wańczyk-Welc Anna

Subject and Keywords:

school achievement   conditions of academic performance of high school students   parental influence  
osiągnięcia szkolne   uwarunkowania wyników w nauce   oddziaływania rodzicielskie

Abstract:

The research conducted by the authors was the subjective evaluation of school achievements and the influence of parents. Among other things the aim was seeking answers for the questions: “How do students retrospectively assess their school accomplishments?” and “Is there a link regarding achievement motivation in school and a retrospective assessment of the parental interaction?” (in terms of closeness, help, guidance and requirements on the part of parents). The research was conducted among 177 female students who made a retrospective evaluation of their performance in high school and their parents’ attitudes towards them. The study used the following techniques: Inventory of Achievement Motivation, H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup in ed. W. Klinkosz, A.E. Sękowski, Questionnaire of parental attitudes M. Braun-Gałkowska and a questionnaire in the development of their own, including questions about the family situation, socio-demographic data. The study confirmed the significant impact of parents for creation of achievement motivation and success of school students.  

Przedmiotem badań prowadzonych przez autorów była subiektywna ocena osiągnięć szkolnych oraz oddziaływania rodziców. Celem badań było m.in. poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „Jak retrospektywnie oceniają swoje osiągnięcia szkolne studenci”? oraz „Czy istnieją zależności odnośnie do poczucia motywacji osiągnięć w szkole a retrospektywną oceną oddziaływań rodzicielskich?” (pod kątem bliskości, pomocy, kierowania i wymagań ze strony rodziców). Badania były prowadzone wśród 177 studentek kierunków pedagogicznych, którzy dokonywali retrospektywnej oceny własnych osiągnięć w szkole średniej oraz postaw rodziców wobec nich. W badaniach zastosowano następujące techniki badawcze: Inwentarz Motywacji Osiągnięć, H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup w oprac. W. Klinkosza, A.E. Sękowskiego, Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich M. Braun-Gałkowskiej oraz kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym, zawierający pytania nt. sytuacji rodzinnej, dane socjodemograficzne. Badania potwierdziły istotne znaczenie oddziaływań rodziców dla kształtowania motywacji osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89972   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.233.249

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Danuta Ochojska   Copyright by Małgorzata Marmola   Copyright by Anna Wańczyk-Welc

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 15, 2018

Number of object content hits:

250

Number of object content views in PDF format

298

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/96020

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information