Object

Title: The image of a child from parents descended from broken and incomplete families ; Obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The image of a child from parents descended from broken and incomplete families  
Obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych

Creator:

Marmola, Małgorzata   Wańczyk-Welc Anna

Subject and Keywords:

intergenerational transmission   image of a child   young adults   broken family   incomplete family  
transmisja międzypokoleniowa   obraz dziecka   młodzi dorośli   rodzina rozbita   rodzina niepełna

Abstract:

The article presents the research concerning the image of a child from parents descended from broken and incomplete families. The theoretical assumption of the research study is the intergenerational transmission process, which causes that “[....] the experience from the family of origin has an indelible impact on the whole life”. This experience magnifies family or poses a threat to it and as Radochoński defines, it creates its identity “[...] from a distant but always own past to the secret future”. In this context, the earlier generation may use the resources from the family of origin. In terms of the system, experience gained from the family of origin can be passed further in the transmission process in the form of knowledge, ready-made patterns of behaviour, values or the system of expectations. On the basis of this knowledge it can be assumed that the specific way of perceiving an own child by young parents will be associated with their family of origin. This assumption represents the heart of discussion and it is a starting point to this research. To examine the picture of own child by parents an ACL adjective test by H. Gough and A. Heilbrun was used in non-standard application (My child is, I would like my child to be).  

Artykuł prezentuje badania dotyczące obrazu dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych. Założeniem teoretycznym, przyjętym w badaniach, jest proces transmisji międzypokoleniowej, który powoduje, że „[...] doświadczenia wyniesione z rodziny pochodzenia wywierają niezatarty wpływ na całe życie człowieka”. Wzmacniają rodzinę lub stanowią dla niej zagrożenie i, jak określa to Mieczysław Radochoński, tworzą jej tożsamość „[...] od odległej, ale zawsze własnej przeszłości, do tajemnej przyszłości”. W tym kontekście młodsze pokolenie może korzystać z zasobów rodziny pochodzenia. W ujęciu systemowym doświadczenia zbierane w rodzinie pochodzenia mogą być przekazywane dalej w procesie transmisji w postaci wiedzy, gotowych wzorów zachowań, wartości czy systemu oczekiwań. W oparciu o tę wiedzę można przypuszczać, że określony sposób postrzegania własnego dziecka przez młodych rodziców będzie wiązał się z ich rodziną pochodzenia. Założenie to stanowi centrum prowadzonych rozważań i stanowi punkt wyjścia badań własnych. Do zbadania obrazu własnego dziecka przez rodziców wykorzystano test przymiotnikowy ACL H. Gough’a i A. Heilbrun’a, w niestandardowym zastosowaniu (Moje dziecko jest...., Chciałbym, aby moje dziecko było....).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89963   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.117.132

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Marmola   Copyright by Anna Wańczyk-Welc

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 11, 2018

Number of object content hits:

2 088

Number of object content views in PDF format

2257

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95985

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information