Object

Title: Multicultural family in situations of conflict and threats ; Rodzina wielokulturowa w sytuacji konfliktów i zagrożeń

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Multicultural family in situations of conflict and threats  
Rodzina wielokulturowa w sytuacji konfliktów i zagrożeń

Creator:

Sowa-Behtane, Ewa

Subject and Keywords:

multiculturalism   multicultural family   binational marriage   cultural diversity  
rodzina   wielokulturowość   rodzina wielokulturowa   małżeństwa binacjonalne   odmienność kulturowa

Abstract:

When people from different nations join together to make a couple, very important phenomena and processes occur, whose significance goes beyond the fate of the members of the couple. As a result of the amalgamation, that is a merger of cultural groups following a marriage and the creation of hybrid forms of kinship, a new cultural order emerges. In mixed marriages a specific situation is created – the ‘meeting’, the binding of culturally distant partners who decide to enter into a marriage and thus to cohabitate, to cooperate for the good of the family, which means mainly raising children and mutual help. The degree of cultural difference determines the number of problems which occur between partners. National, religious, linguistic and cultural differences can affect a marriage both positively and negatively.  

Gdy ludzie wywodzący się z różnych narodów łączą się w pary małżeńskie, dochodzi do bardzo ważnych zjawisk i procesów, o znaczeniu wykraczającym poza losy jej członków. W wyniku amalgamacji, czyli łączenia się grup kulturowych w następstwie zawierania małżeństw i tworzenia mieszanych, hybrydalnych form pokrewieństwa, wyłania się nowy ład kulturowy. W małżeństwach mieszanych powstaje specyficzna sytuacja – „spotkanie”, związanie odległych kulturowo partnerów decydujących się na zawarcie małżeństwa, a co za tym idzie – na wspólne pożycie, współpracę dla dobra rodziny, a więc głównie wychowywanie dzieci i wzajemną pomoc. Stopień odmienności kulturowej determinuje ilość problemów występujących między partnerami. Różnice narodowościowe, religijne, językowe i kulturowe mogą wpływać zarówno negatywnie, jak i pozytywnie na małżeństwo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89961   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.079.092

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewa Sowa-Behtane

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 11, 2018

Number of object content hits:

788

Number of object content views in PDF format

1102

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95983

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information