Object

Title: The principle of commonness in e-government ; Zasada powszechności elektronicznej administracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The principle of commonness in e-government  
Zasada powszechności elektronicznej administracji

Creator:

Błażewski, Maciej

Subject and Keywords:

principle of law   e-government   public authority   electronic means of communication  
zasada prawa   elektroniczna administracja   organ administracji publicznej   środki komunikacji elektronicznej

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The principle of commonness of e-government is a principle of law, which is expressed in Polish law and in the law of European Union. This principle covers two aspects including the transmission and storage of information by electronic means. The provisions differentiate the scope of the principle of commonness of e-government by the object (the addressee, the sender, the administrator) and the subject of the information.  

Zasada powszechności elektronicznej administracji jest zasadą prawa wyrażoną w prawie polskim oraz w prawie Unii Europejskiej. Zasada ta obejmuje dwa aspekty dotyczące przekazywania i przechowywania informacji w formie elektronicznej. Przepisy prawa różnicują zakres powszechności ze względu na podmiot (adresata, nadawcę, administratora) oraz przedmiot informacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92834   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.229.242

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

1 315

Number of object content views in PDF format

1766

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95949

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information