Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

ORCID:

0000-0001-7467-5703

Subject and Keywords:

edukacja   szkoła   globalizacja   cywilizacja   wyzwania   system społeczno-polityczny   transformacja   otoczenie   polityka oświatowa   reforma edukacji   zadania oświatowe   administracja publiczna   samorząd terytorialny

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Celem artykułu jest przybliżenie wybranych segmentów otoczenia administracji publicznej względem zmian zachodzących w sferze edukacji i ich wpływu na oświatę samorządową w ramach dynamicznych przemian i złożoności zadań oświatowych. Edukacja jest konstytucyjnym prawem i społeczną powinnością obywateli — zadaniem publicznym oraz warunkiem rozwoju społeczeństwa, państwa, kultury i gospodarki. Szkoła i reformowany od końca lat 90. ubiegłego stulecia polski system oświaty próbują dostosować się do przemian i reform edukacyjnych w niestabilnym otoczeniu. Proces przeobrażeń we współczesnej szkole i systemie edukacji widoczny jest na tle zmian zachodzących przede wszystkim w globalnym otoczeniu, tj. przez globalny dostęp do wiedzy uczniów, globalny dostęp do rynku pracy dla absolwentów szkoły, globalny kontekst zarządzania szkołą, globalne edukacyjne trendy rynkowe, wartość rynkową wiedzy czy konkurencyjność usług edukacyjnych. Szkoła jako instytucja podlegała ewolucji i wciąż podlega zasadzie ciągłości zmiany. Przykładem zmian jest reforma edukacji, która stała się zadaniem priorytetowym w ramach dokonujących się przemian w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturowego, a także wyzwaniami lokalnymi i globalizacyjnymi oraz faktem przystąpienia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej. Zmiany w szkole w dobie globalizacji są niezbędne, na co ma wpływ postęp nauki i techniki oraz zmienność wyzwań edukacyjnych i oczekiwań społecznych. Niestabilne otoczenie wpływa na zmieniające się cele edukacji, zadania oświatowe, cele polityki oświatowej, formy i metody działania, struktury organizacyjne szkół, zasięg regulacji prawem, kadry szkoły i uczestników edukacji. Zmiany w edukacji i w polskiej szkole wynikają zwłaszcza z tempa dokonujących się procesów transformacji ustrojowej, procesów globalizacji i procesów integracji europejskiej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.11

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 159-182

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii