Object

Title: Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy

Alternative title:

Some further doubts about functioning of the limited liability company made by normative template of article of association available in the it system

Creator:

Leśniak, Marek

Subject and Keywords:

normative template of limited liability company article of association made available in the IT system   e-limited liability company   transfer of shares in the e-limited liability company   resolution to increase the share capital in the e-limited liability company  
normatywny wzorzec umowy spółki z o.o.   e-spółka z o.o.   zbycie udziałów w e-spółce z o.o.   podwyższenie kapitału zakładowego w e-spółce z o.o.

Abstract:

The study contains comments on the issue of the sale of shares and an increase of the capital in the e-limited liability company resulting from the possibility of covering the share capital after the registration of the company, which is a solution different from the traditional model of a Polish limited liability company. The purpose of the paper is primarily to determine whether it is possible to sell shares before covering the share capital and to pass a resolution to increase the share capital before full coverage in the e-limited liability company  

Opracowanie zawiera uwagi dotyczące problematyki zbycia udziałów oraz podwyższenia kapitału w tzw. internetowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wynikające z umożliwienia pokrycia kapitału zakładowego po zarejestrowaniu spółki, co stanowi rozwiązanie odmienne od tradycyjnego modelu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem artykułu jest przede wszystkim ustalenie, czy możliwe jest zbycie udziałów przed pokryciem kapitału zakładowego oraz podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przed jego pełnym pokryciem w tym modelu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109208   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.9

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 141-152

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marek Leśniak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

138

Number of object content views in PDF format

142

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95871

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information