Object

Title: Formation of the opinion of prison staff towards Muslim prisoners with distinct cultural needs ; Kształtowanie się opinii personelu więziennego wobec skazanych muzułmanów o odmiennych potrzebach kulturowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Formation of the opinion of prison staff towards Muslim prisoners with distinct cultural needs  
Kształtowanie się opinii personelu więziennego wobec skazanych muzułmanów o odmiennych potrzebach kulturowych

Creator:

Urbanek, Arkadiusz

Subject and Keywords:

Muslims   prison   organizational culture  
muzułmanie   więzienie   kultura organizacyjna

Abstract:

The article discusses the diagnosis of a part of organizational culture of Polish and Lithuanian system. Organizational culture includes here opinions expressed by the staff as well as rules shaping the way of reacting to the presence of Muslim prisoners and at the same time, persons declaring distinct cultural needs. Both penitentiary systems are similar due to limited experience in working with Muslim prisoners. Another common characteristic of the systems is the fact that European Union recommendations from the year 2012 concerning the shaping of cultural competencies of prison officers are applicable in both of them. The text aims at answering the following questions: What are the opinions of officers towards the Muslims who express the needs connected with their culture? Statistically, how often do the same opinions occur?  

Artykuł jest omówieniem częściowej diagnozy kultury organizacyjnej więziennictwa polskiego i litewskiego. Analizowana kultura organizacyjna obejmuje poglądy personelu oraz reguły, kształtujące sposoby reagowania na obecność muzułmanów jako skazanych, a równocześnie osób deklarujących odmienne potrzeby kulturowe. Oba systemy penitencjarne są podobne ze względu na niewielkie doświadczenia w pracy ze skazanymi muzułmanami. Także obu systemów dotyczą rekomendacje Unii Europejskiej z 2012 roku w zakresie kształtowania kompetencji kulturowych funkcjonariuszy więziennych. Tekst odpowiada na pytania: jakie są opinie funkcjonariuszy wobec muzułmanów, którzy wyrażają potrzeby związane z ich kulturą? Jaka jest statystyczna częstotliwość pojawiania się takich samych opinii?

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89927   ISSN 2543-7895

DOI:

10.23734/mcs.2018.1.101.118

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2018, s. 101-118

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Arkadiusz Urbanek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Sep 12, 2018

Number of object content hits:

134

Number of object content views in PDF format

151

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95836

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information