Object

Title: Prawa człowieka a ustawowe bezprawie. Opór jednostki – kryterium krzywdy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawa człowieka a ustawowe bezprawie. Opór jednostki – kryterium krzywdy

Creator:

Oniszczuk, Jerzy

Subject and Keywords:

liberalism   Homer   dignity   statutory injustice   human resistance   arrogance   hubris   Hesiod   harm   human freedoms and rights  
opór jednostki   buta   ustawowe bezprawie   godność   Homer   Wolności i prawa człowieka   liberalizm   krzywda   hybris   Hezjod

Abstract:

The subject of this article is the definition of ancient term hubris. It is a basis for the reflection on human harm and resistance which protects the human dignity from unfair law and government. Author takes up the issue of the conditions justifying the resistance against the law. In particular author focuses on the individual harms which may become a basis for the resisting.  

Przedmiotem artykułu jest treść pojęcia hybris o przedarchaicznych korzeniach, stanowiącego fundament do namysłu nad ludzką krzywdą i oporem służącym ochronie ludzkiej godności wobec niesprawiedliwej ustawy i władzy. W rozważaniach podjęto zagadnienie warunków uzasadniających opór przeciwko ustawie, a zwłaszcza krzywdy jednostki jako podstawy do podjęcia oporu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89841   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Oniszczuk

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

1 159

Number of object content views in PDF format

1382

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95739

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information