Object

Title: Skarga konstytucyjna w Hiszpanii – zarys historyczny oraz jej współczesny kształt

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skarga konstytucyjna w Hiszpanii – zarys historyczny oraz jej współczesny kształt

Creator:

Gutierrez, Patryk

Subject and Keywords:

Spanish Constitution of 1978   rights and freedoms   Constitutional complaint   Protection of individual rights   Constitutional Court  
ochrona praw jednostki   Konstytucja Hiszpanii z 1978   Trybunał Konstytucyjny   prawa i wolności   skarga konstytucyjna

Abstract:

This paper deals with the institution of constitutional complaint in Spain with has been modified, and after 2007 is binding in it’s new legal form. The aim of this paper is to illustrate the differences and similarities, with were observed in the past before the year of 1978. The current form of constitutional complaint in Spain is discussed in the perspectives of the legal basis, material scope, and chosen procedure regulation.  

Praca ta dotyczy instytucji skargi konstytucyjnej w Hiszpanii, która uległa pewnym modyfikacjom i po 2007 r. obowiązuje ona w nowym kształcie prawnym. Celem jej jest ukazanie różnic oraz podobieństw, które wystąpiły w przeszłości przed 1978 r., na tle poprzednio występującej instytucji „skargi gwarancji indywidualnych”. Na samym początku, w nawiązaniu do polskiej oraz hiszpańskojęzycznej literatury zdefiniowane zostało pojęcie „skargi konstytucyjnej”. Następnie zilustrowano regulacje prawne, które obowiązywały w Hiszpanii przed 1978 r., a dalej swoje rozważania skupiam na aktualnie obowiązujących unormowaniach prawnych. Współczesny kształt skargi konstytucyjnej w Hiszpanii rozpatrywany jest z następujących punktów widzenia: postawa prawna, zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy oraz wybrane unormowania proceduralne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89817

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Patryk Gutierrez

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

303

Number of object content views in PDF format

410

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95709

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information