Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy to wszystko rodzina? Promocja tolerancji i edukacyjny aspekt biblioterapii a percepcja społeczna alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Tomaszewska, Joanna

Subject and Keywords:

ponowoczesność   nonkonformizm   tolerancja   rodzina   postawy   wychowanie

Abstract:

Ponowoczesna różnorodność i pluralizm we wszystkich sferach życia sprawiły, że świadomość społeczna w zakresie fundamentalnych niegdyś wartości ewoluuje prowadząc do redefinicji podstawowych pojęć. Szczególnie interesujący jest aspekt zmian w zakresie formowania małżeństwa i rodziny, silnie kontrastujący z poprzednim, tradycyjnym porządkiem oraz określonymi w przeszłości definicjami ról i funkcji, jakie pełniła ta podstawowa komórka społeczna. Permanentne zmiany budzą lęk przed nadchodzącą przyszłością, w której nie sposób się zakotwiczyć oraz wpływają na rozwój nowych typów postaw społecznych pozwalających zaadaptować się w teraźniejszości. Kultura jest jednak siłą dynamiczną i stale reprodukowaną przez społeczeństwo, dzięki czemu pozwala na przystosowanie się do zmieniających okoliczności. Szczególnie ważne jest zrozumienie odmienności i zachowań nonkonformistycznych oraz edukacja międzykulturowa dzieci, które stanowić będą o przyszłości heterogenicznego świata. Prezentując książkę dziecięcą „To wszystko rodzina” autorstwa Alexandry Maxeiner i Anke Kuhl, chciałabym zwrócić uwagę na rolę, jaką pełni ten typ przekazu w wychowaniu młodych obywateli. Budowanie społeczeństwa tolerancyjnego, akceptującego odmienności stanowi podstawę dzisiejszego bycia w świecie.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Tomaszewska

Autor opisu:

TK