Object

Title: Czy to wszystko rodzina? Promocja tolerancji i edukacyjny aspekt biblioterapii a percepcja społeczna alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy to wszystko rodzina? Promocja tolerancji i edukacyjny aspekt biblioterapii a percepcja społeczna alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego

Alternative title:

Alles Familie? The promotion of tolerance and educational aspect of bibliotherapy.The public perception of alternative forms of family life.

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Tomaszewska, Joanna

Subject and Keywords:

attitude   nonconformity   education   tolerance   postmodernism   family  
ponowoczesność   nonkonformizm   tolerancja   rodzina   postawy   wychowanie

Abstract:

Diversity and pluralism in all spheres of postomdern life makes that social awareness of the fundamental values evolving and leading to a redefinition of basic concepts. Changes in the formation of marriage and the family are a particularly interesting aspect because it is strongly contrasting with the previous, traditional order and definitions, roles and functions of the family and set in the past. Permanent changes lead to a feeling of fear of the future where the anchoring is not possible and affect the development of new types of social attitudes that allow adapt to the present. Culture is, however, a dynamic and constantly reproduced force and therefore allows for adaptation to changing circumstances. It is particularly important understanding of diversity, nonconformist behaviors and intercultural education of children, which will constitute about the future of heterogeneous world. Presenting the children’s book „Alles Familie!” by Alexandra Maxeiner and Anke Kuhl. I would like to draw attention to the role it plays this type of transmission in the education of young citizens. Building a tolerant and accepts diversity society is the basis of today’s existence in the world.  

Ponowoczesna różnorodność i pluralizm we wszystkich sferach życia sprawiły, że świadomość społeczna w zakresie fundamentalnych niegdyś wartości ewoluuje prowadząc do redefinicji podstawowych pojęć. Szczególnie interesujący jest aspekt zmian w zakresie formowania małżeństwa i rodziny, silnie kontrastujący z poprzednim, tradycyjnym porządkiem oraz określonymi w przeszłości definicjami ról i funkcji, jakie pełniła ta podstawowa komórka społeczna. Permanentne zmiany budzą lęk przed nadchodzącą przyszłością, w której nie sposób się zakotwiczyć oraz wpływają na rozwój nowych typów postaw społecznych pozwalających zaadaptować się w teraźniejszości. Kultura jest jednak siłą dynamiczną i stale reprodukowaną przez społeczeństwo, dzięki czemu pozwala na przystosowanie się do zmieniających okoliczności. Szczególnie ważne jest zrozumienie odmienności i zachowań nonkonformistycznych oraz edukacja międzykulturowa dzieci, które stanowić będą o przyszłości heterogenicznego świata. Prezentując książkę dziecięcą „To wszystko rodzina” autorstwa Alexandry Maxeiner i Anke Kuhl, chciałabym zwrócić uwagę na rolę, jaką pełni ten typ przekazu w wychowaniu młodych obywateli. Budowanie społeczeństwa tolerancyjnego, akceptującego odmienności stanowi podstawę dzisiejszego bycia w świecie.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89776   ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Tomaszewska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Jul 17, 2018

Number of object content hits:

278

Number of object content views in PDF format

345

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95664

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information