Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza konsekwencji psychologicznych i rozwojowych codziennego czytania dzieciom na podstawie m.in. raportów z badań Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom"

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Madeja-Bień, Kamila

Subject and Keywords:

czytanie   rezultaty czytania dzieciom   głośne czytanie dzieciom

Abstract:

Artykuł zawiera analizę konsekwencji psychologicznych i rozwojowych codziennego czytania dzieciom. Nakreśla również, wspierając się wynikami analiz statystycznych, współczesne trudności związane z czytaniem książek przez osoby dorosłe, zarówno sobie, jak i dzieciom. Jak wskazują opisane wyniki badawcze codzienne czytanie dzieciom książek już od najmłodszego wieku wspomaga rozwój prawidłowej mowy, umiejętności słuchania, rozumienia, zapamiętywania szczegółów wysłuchanych treści, wyrażania własnych sądów i argumentowania opinii, koncentracji uwagi i wyciszania się. Wpływa także na wzrost aktywności dzieci i motywacji do działania, argumentowania oraz myślenia przyczynowo – skutkowego.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Kamila Madeja-Bień

Autor opisu:

TK