Object

Title: The Subject of Emotions. (Anti)Coaching by Tadeusz Kantor ; Przedmiot wzruszenia. (Anty)Coaching według Tadeusza Kantora

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Subject of Emotions. (Anti)Coaching by Tadeusz Kantor  
Przedmiot wzruszenia. (Anty)Coaching według Tadeusza Kantora

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Kapusta, Anna   Jazowski, Mariusz

Subject and Keywords:

project   cultural textotherapy   „Admission ward for poor objests. Re_COLLECTIONS from Kantor” (exhibition)   Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Cracow   workshop report  
tekstoterapia kulturowa   projekt   Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie   Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora” (wystawa)   sprawozdanie z autorskich warsztatów tekstoterapeutycznych

Abstract:

There is a progressive change in recent years in the Polish bibliotherapy, that forces the need for a scientific journal, where works depicting the main currents of polish bibliotherapeutic thought can be published. Responding to these needs and expectations the biannual journal The Bibliotherapy Review has been published by the Institute of Psychology at University of Wrocław. First of all, there are published articles about topics included in the program of the Postgraduate Studies of Bibliotherapy at University of Wrocław. Editorial Board and the Editors are intended to guide the journal into the modern direction and way of thinking about bibliotherapy and work of bibliotherapists.  
Published by Department of Psychology Faculty of Historical and Pedagogical Sciences University of Wrocław.  

Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.  
Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89767   ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mariusz Jazowski   Copyright by Anna Kapusta

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Jul 15, 2018

Number of object content hits:

106

Number of object content views in PDF format

153

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95645

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information