Object

Title: Biblioterapia a użytkownicy niepełnosprawni w Bibliotece Politechniki Poznańskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Biblioterapia a użytkownicy niepełnosprawni w Bibliotece Politechniki Poznańskiej

Alternative title:

Bibliotherapy and users with disabilities at the Library of Poznan University of Technology

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Lepkowska, Emilia   Popławska, Karolina

Subject and Keywords:

equipment   bibliotherapy   library   the user   disability  
biblioteka   niepełnosprawność   użytkownik   sprzęt   biblioterapia

Description:

I Conference„Bibliotherapy in Academic Centres”  

I Krajowa Konferencja„Biblioterapia w ośrodkach Akademickich”

Abstract:

Generally speaking, the concept of disability includes various functional constraints of individuals of every society, resulting from damage to the ability to perform any of the activites considered as normal, typical for human existence. These restrictions can be permanent or temporary, total or partial, concerning sensorial, physical and mental spheres. These dysfuctions may result in the emergence of difficult, problematic situations, which may lead to a lack of correlation between a human’s abilities and the requirements of the environment. Can we assert that the effots of The Library of Poznan University of Technology, done in the in the interests of the users, are indeed helping them, and that they can be classified as bibliotherapeutical activities?  

Ogólnie mówiąc, pojęcie niepełnosprawności obejmuje różne ograniczenia funkcjonalne jednostek ludzkich w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla życia ludzkiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przejściowy, całkowity lub częściowy, mogą dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej i psychicznej. Te dysfunkcje mogą jednak stanowić predyspozycje do stwarzania sytuacji problemowych, trudnych, które z kolei oznaczają brak zgodności między możliwościami człowieka a stawianymi mu przez otoczenie wymaganiami. Czy możemy uznać, że starania czynione w BPP w trosce o użytkowników z dysfunkcjami pomagają im i są środkami które można zaliczyć do działań biblioterapeutycznych?

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89754   ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Emilia Lepkowska   Copyright by Karolina Popławska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2023

In our library since:

Jul 15, 2018

Number of object content hits:

355

Number of object content views in PDF format

440

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95632

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information