Object

Title: Elements of bibliotherapy – the didactic proposal (Clinical child psychology) ; Elementy biblioterapii – propozycja dydaktyczna (Psychologia kliniczna dziecka)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elements of bibliotherapy – the didactic proposal (Clinical child psychology)  
Elementy biblioterapii – propozycja dydaktyczna (Psychologia kliniczna dziecka)

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Żurko, Magdalena

Subject and Keywords:

education of students   clinical child psychology   Kazimierz Dąbrowski   bibliotherapy in Poland   bibliotherapy  
biblioterapia   kształcenie studentów   Kazimierz Dąbrowski   psychologia kliniczna dziecka   biblioterapia w Polsce

Description:

I Conference„Bibliotherapy in Academic Centres”  

I Krajowa Konferencja„Biblioterapia w ośrodkach Akademickich”

Abstract:

The article presents the concept of teaching classes of bibliotherapy for students specialized in the clinical child psychology. The study describes more precisely theoretical approaches explaining the mechanism of disorders of children and corresponding bibliotherapy’s elements (the therapy using literature, the therapy using stories, fairy relaxation). The study program enable students to select the appropriate methods and critical evaluation. The article presents the possibility of using the theory of positive disintegration of K. Dąbrowski in bibliotherapy based on a literary text. Program contents the training of treatment (therapy) the disorders and do not include psychoprofylaxis and health psychology.  

W artykule przedstawiona została koncepcja dydaktyczna zajęć z biblioterapii dla studentów psychologii specjalizujących się w psychologii klinicznej dziecka. Dokładniej opisane są podejścia teoretyczne wyjaśniające mechanizm zaburzeń dzieci i odpowiadające im techniki biblioterapeutyczne (literaturoterapia, bajkoterapia, bajki relaksacyjne). Program nauczania pomyślany jest w taki sposób, aby umożliwiał studentom właściwy dobór metod oraz krytyczną ich ocenę. Zwrócona została uwaga na możliwości wykorzystania teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego w biblioterapii opartej o tekst literacki. Treści programu dotyczą kształcenia umiejętności leczenia (terapii) zaburzeń i nie obejmują psychoprofilaktyki oraz psychologii zdrowia.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89753   ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Magdalena Żurko

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Jul 15, 2018

Number of object content hits:

1 079

Number of object content views in PDF format

1253

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95631

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information