Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dysertacje biblioterapeutyczne. Analiza bazy „Nauka Polska”

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Chatzipentidis, Kiriakos

Subject and Keywords:

biblioterapia   biblioterapia Polska   Nauka Polska   biblioterapia bazy danych   biblioterapia dysertacje

Description:

I Krajowa Konferencja„Biblioterapia w ośrodkach Akademickich”

Abstract:

Przedmiotem niniejszej analizy będą prace doktorskie umieszczone w bazie „Nauka Polska” oznaczone słowem kluczowym „biblioterapia”. W opisie każdej pracy zostaną uwzględnione następujące dane: tytuł, autor, miejsce obrony dysertacji doktorskiej, uzyskany stopień, promotor, recenzenci, słowa kluczowe oraz charakterystyka pracy. Zaprezentowanie dysertacji biblioterapeutycznych ma pośrednio dowieść samodzielności biblioterapii jako nauki oraz jej interdyscyplinarności.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Kiriakos Chatzipentidis

Autor opisu:

TK