Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Terapeutyczne funkcje dziecięcej filmoteki wykorzystywanej podczas spotkań z młodym czytelnikiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Kasprzyk, Dorota

Subject and Keywords:

biblioterapia dla dzieci   filmoterapia dla młodzieży   Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu   filmoterapia dla dzieci   biblioterapia dla młodzieży

Abstract:

Wstęp. Film jako narzędzie filmoterapii. Filmy dla dzieci i młodzieży. Rodzaje i gatunki filmu. Fazy rozwojowe a odbiór filmu. Różnorodna działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu. Charakterystyka filmoteki dziecięcej i młodzieżowej w bolesławieckiej bibliotece z uwzględnieniem jej funkcji terapeutycznych. Zakończenie. Bibliografia. Załączniki. Filmografia wybranych filmów dla dzieci i młodzieży.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2391-971X

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dorota Kasprzyk

Autor opisu:

TK