Object

Title: Zastosowanie telematyki i systemów telematycznych w sferze bezpieczeństwa sanitarnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zastosowanie telematyki i systemów telematycznych w sferze bezpieczeństwa sanitarnego

Creator:

Janik, Marcin   Zacharko, Lidia

Subject and Keywords:

sanitary security   telematics   telematic systems  
bezpieczeństwo sanitarne   systemy telematyczne   telematyka

Abstract:

Effective state’s functioning in the field of sanitary security depends on the correct activity of public administration. Hence, there exists a necessity to create adequate systems and activity procedures which, on the basis of the possessed data resources and carried out analysis, will be able to pick up the incidents being in the area of interest of an epidemiologic authority.  

Sprawne funkcjonowanie państwa w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego zależy od prawidłowego działania administracji publicznej. Zatem koniecznością staje się stworzenie systemów i procedur działania, które będą w stanie na podstawie posiadanych zasobów danych i przeprowadzonej analizy wychwycić zdarzenia znajdujące się w polu zainteresowania organu nadzoru epidemiologicznego.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89643   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Janik   Copyright by Lidia Zacharko

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 10, 2023

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

390

Number of object content views in PDF format

484

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95442

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information