Object

Title: „Cywilizowanie” usług hotelarskich przez administrację

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Cywilizowanie” usług hotelarskich przez administrację

Creator:

Pieprzny, Stanisław   Ura, Elżbieta

Subject and Keywords:

the principle of hospitality   legal forms of administrative action   administrative authorities   obligations of the entrepreneur   hotel facilities   hotel services  
zasada gościnności   usługi hotelarskie   prawne formy działania administracji   organy administracji   obowiązki przedsiębiorcy   obiekty hotelarskie

Abstract:

The aim of the study is to draw attention to the scope of administrative and legal forms of action of public administration authorities in relation to the sphere of hotel services. Regulations in this area are included in the law on tourist services. The legislator regulates the types and categories of hotel facilities and provides minimum standards for facilities that are not included in the law for hotel facilities in which hotel services may also be provided. The basic legal form of action of the administration is the administrative decision, for example, the classification to the category and type of the hotel. Attention was also drawn to the special kind of administrative decision, which may be issued to the entrepreneur conducting hotel services, administrative promiscuity (promise). An important function in the sphere of hotel services is provided by control authorities because it forces entrepreneurs to maintain an appropriate level of service, according to the administrative grade of the hotel, and provides clients with the ability to enforce a specific level of service.  

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zakres stosowania administracyjnoprawnych form działania przez organy administracji publicznej w odniesieniu do sfery usług hotelarskich. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w ustawie o usługach turystycznych. Prawodawca porządkuje rodzaje i kategorie obiektów hotelarskich oraz zapewnia minimalne standardy dla obiektów nie zaliczonych ustawowo do obiektów hotelarskich, w których usługi hotelarskie mogą być również świadczone. Podstawową prawną formą działania organów administracji jest decyzja administracyjna, m.in. o zaszeregowaniu do kategorii i rodzaju obiektu hotelarskiego. Zwrócona też została uwaga na szczególny rodzaj decyzji administracyjnej, jaka może być wydana przedsiębiorcy prowadzącemu usługi hotelarskie, czyli przyrzeczenie administracyjne (promesa). Ważną funkcję w sferze usług hotelarskich mają uprawnienia kontrolne organów administracji, albowiem wymusza to na przedsiębiorcy utrzymanie właściwego poziomu usług, zgodnie z administracyjnym zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego, a klientom tych usług zapewnia możliwość egzekwowania określonego poziomu usług.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89641   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Ura   Copyright by Stanisław Pieprzny

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 31, 2023

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

2 871

Number of object content views in PDF format

4300

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95440

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information