Object

Title: Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe

Creator:

Sobieralski, Krzysztof

Subject and Keywords:

bezczynność   milczenie administracji   strona postępowania administracyjnego   termin załatwienia sprawy   decyzja administracyjna   prawne formy działania administracji   organ administracji publicznej   sprawa administracyjna

Abstract:

As a result of the amendment to the Code of Administrative Procedure, individual administrative matter may be settled not only by way of the administrative decision but also silently. The author assumes that this form constitutes a legal form of inactivity of public administration. The legal institution of silent (tacit) settlement is not of a self-executing nature as it constitutes a substantive structure. The Code regulates (describes) procedural aspects of this substantive phenomenon only, at the same time explicitly stipulating that a matter may be silently settled if a specific provision so provides. The Code defines a silence of the administration as: tacit – accordingly to a request – conclusion of the proceedings (if, within the statutory deadline, the administration authority does not issue a decision or ruling) and tacit permission (if, within the statutory deadline, the administration authority does not lodge an objection in the form of a decision). In the study, the author considers a legal implications of a procedural regulation concerning silence of the administration introduced as a form of a settlement of the administrative matter.  

W wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego indywidualna sprawa administracyjna może zostać załatwiona nie tylko w formie decyzji administracyjnej, ale również w sposób milczący. Autor przyjmuje, że ten sposób załatwienia sprawy stanowi prawną formę niedziałania administracji publicznej. Instytucja milczącego załatwienia sprawy nie posiada charakteru samoistnego, stanowi bowiem konstrukcję materialnoprawną. Kodeks reguluje (opisuje) wyłącznie procesową stronę tego zjawiska materialnoprawnego, zastrzegając wyraźnie, że sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Kodeks ujmuje milczenie administracji jako: milczące ‒ zgodne z wnioskiem strony ‒ zakończenie postępowania (gdy organ nie wyda decyzji lub postanowienia w określonym ustawowo terminie) oraz milczącej zgody (gdy organ w terminie nie wniesie sprzeciwu wobec zamierzenia lub czynności strony). W opracowaniu rozważono konsekwencje prawne wprowadzenia procesowej regulacji milczenia organu administracji publicznej jako sposobu załatwienia sprawy indywidualnej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89636   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Sobieralski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 19, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

4 016

Number of object content views in PDF format

5184

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95435

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information