Object

Title: Administracja publiczna z perspektywy antropologii kulturowej. Kilka uwag o problemach współczesności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja publiczna z perspektywy antropologii kulturowej. Kilka uwag o problemach współczesności

Creator:

Sługocki, Janusz

Subject and Keywords:

globalization   applied anthropology   cultural anthropology   European integration   public administration  
antropologia kulturowa   antropologia stosowana   globalizacja   administracja publiczna   integracja europejska

Abstract:

The article presents directions and possibilities of study the problems of public administration from perspective of cultural anthropology. The analysis of public administration from the perspective of the cultural anthropology distinguishes itself first of all with the regard of the wide cultural context. Particularly so-called applied anthropology refers to the application of anthropological theories and methods to identify and solve social problems which are important for public administration. Public administration is observed in the context of cultural changes and processes of social, economic and legal transformation, like European integration and globalization.  

Artykuł przedstawia kierunki i możliwości badania problematyki administracji publicznej z perspektywy antropologii kulturowej. Analiza administracji publicznej z perspektywy antropologii kulturowej wyróżnia się przede wszystkim uwzględnieniem szerokiego kontekstu kulturowego. W szczególności tzw. antropologia stosowana odnosi się do zastosowania teorii i metod antropologicznych do identyfikowania i rozwiązywania problemów społecznych, istotnych dla administracji publicznej. Administracja publiczna jest postrzegana w kontekście zmian kulturowych oraz procesów społecznej, gospodarczej i prawnej transformacji, jak integracja europejska i globalizacja.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89635   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Janusz Sługocki

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2023

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

219

Number of object content views in PDF format

260

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95434

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information