Object

Title: Ochrona praw podstawowych w internetowym procesie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona praw podstawowych w internetowym procesie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej

Creator:

Prus, Łukasz

Subject and Keywords:

web search engine   data protection in Internet   IP address   new technologies   fundamental rights  
ochrona danych osobowych w Internecie   adres IP   nowe technologie   prawa podstawowe   wyszukiwarki internetowe

Abstract:

In nowadays protection of fundamental rights takes on new importance together with the development of technologies in the field of Internet. In this legal space, there is often a conflict between the fundamental rights of the data controller, person whose these data concern and all of the users of Internet. Thus the conflict of rights in horizontal relations between equivalent entities. The article tries to answer the question whether parties of this legal relationship are allowed to effectively seek protection based on the rules of administrative law. The article analyzes three situations concerning the protection of fundamental rights: 1) publication of personal data on the website, 2) personal data as a result of the search, 3) IP address as a personal data.  

Współcześnie rola ochrona praw podstawowych nabiera nowego znaczenia wraz z rozwojem technologii w dziedzinie Internetu. W tej przestrzeni prawnej często dochodzi do konfliktu pomiędzy prawami podstawowymi administratora danych, osoby, której dotyczą oraz wszystkich użytkowników Internetu. A zatem konfliktu praw w relacjach horyzontalnych pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Artykuł stara się dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy strony tego stosunku prawnego mogą skutecznie dochodzić ochrony na podstawie norm prawa administracyjnego. W publikacji zbadano trzy sytuacje dotyczące ochrony praw podstawowych, tj.: 1) publikacja danych osobowych na stronie internetowej, 2) dane osobowe jako wynik wyszukiwania, 3) adres IP jako dane osobowe.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89633   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Łukasz Prus

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

155

Number of object content views in PDF format

218

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95432

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information