Object

Title: Aspekty cywilnoprawne procesu planowania przestrzennego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aspekty cywilnoprawne procesu planowania przestrzennego

Creator:

Pilarz, Karina

Subject and Keywords:

civil claims   spatial planning   property rights   civil contract  
roszczenia cywilne   umowa cywilna   planowanie przestrzenne   prawo własności

Abstract:

Administrative law permeates with other areas of law, including civil law. We can also observe these relationships in the field of spatial planning. An example of these relations are civil law agreements concluded by planning authorities, protection of property rights and civil law claims in connection with the adoption or amendment of a local plan.  

Prawo administracyjne przenika się z innymi dziedzinami prawa, w tym z prawem cywilnym. Związki te zaobserwować możemy również z zakresie planowania przestrzennego. Przykładem tych relacji są umowy cywilnoprawne, zawierane przez organy planistyczne, ochrona prawa własności oraz roszczenia cywilnoprawne w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89632   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karina Pilarz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 14, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

671

Number of object content views in PDF format

943

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95431

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information