Object

Title: Od państwa policyjnego do państwa neopolicyjnego. Objawy policyzacji demokratycznego państwa prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Od państwa policyjnego do państwa neopolicyjnego. Objawy policyzacji demokratycznego państwa prawnego

Creator:

Pakuła, Andrzej

Subject and Keywords:

politicization   police state   state of law   police   public interest   democratic state of law  
policja   interes publiczny   państwo policyjne   państwo prawne   policyzacja   demokratyczne państwo prawne

Abstract:

The police state was the predecessor of the state of law, and its fundamental feature was the concentration in the hands of the ruler all types of power: legislative, executive and judicial one. The purpose of an administration in this state was to serve and upkeep the power of the ruler – act in his interest, and its scope was described by the term of policy. The state of law (with its developed form: the democratic state of law) is in turn the opposite of the police state. In this state the sovereign power belongs to the nation, its polity is based on universally binding legal order and separation and balance of public powers, and its mission is to promote public interest. Unfortunately, the essence of the state of law may be distorted by its politicization, which is exemplified by concentration of public power in one political center and converting public interest into the particular interest of the ruling political party.  

Poprzednikiem państwa prawnego było państwo policyjne. Jego podstawowa cecha to skupienie w ręku panującego pełni władzy: prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Administracja służyła sprawowaniu i utrzymaniu władzy panującego, działała w jego interesie. Jej zakres określany był mianem policji. Państwo prawne i jego rozwinięta postać ‒ demokratyczne państwo prawne ‒ opiera się, w opozycji do policyjnego, na uznaniu za suwerena narodu, powszechnie obowiązującym porządku prawnym, podziale i równowadze władzy publicznej. Władza publiczna ma realizować interes publiczny. Jego istota może ulegać wypaczeniu, co prowadzi do policyzacji demokratycznego państwa prawnego (pojawiają się elementy podobne do występujących w państwie policyjnym, np. tendencja do skupienia władzy publicznej w jednym ośrodku decyzyjnym, utożsamianie interesu publicznego z partykularnym interesem sprawującej władzę partii politycznej).

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89631   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Pakuła

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

1 765

Number of object content views in PDF format

2078

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95430

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information