Object

Title: Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatrianta jako forma wpływu administracji na życie jednostki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatrianta jako forma wpływu administracji na życie jednostki

Creator:

Ofiarski, Zbigniew

Subject and Keywords:

repatriates   financial assistance   state budget   public administration   residential needs  
potrzeby mieszkaniowe   budżet państwa   pomoc finansowa   administracja publiczna   repatriant

Abstract:

Pursuant to the Act on repatriation, financial assistance can be allocated for the following purposes: repair or adaptation of a dwelling, satisfaction of residential needs, provision of healthcare, and reimbursement of costs of a Polish language course. The financial aid related to repatriates’ need for accommodation, which is essential in terms of basic needs, is provided in two different ways. The first procedure consists in reimbursement of expenses related to the renovation, adaptation or fitting and equipping an apartment/house incurred by the repatriate at the place of his residence in Poland by the head of the local administrative unit at the county (poviat) level. As it comes to the second procedure, the Government Plenipotentiary for Repatriation provides housing subsidies (including subsidized apartment/house or subsidized hostel accommodation) or subsidies for purchasing a residential apartment/house for a period shorter than 10 years. Both forms of financial assistance are funded from the state budget, and the total amount of subsidies is limited – either to PLN 6 000 or PLN 25 000 per individual repatriate.  

Zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji można udzielać repatriantom pomocy finansowej na: zagospodarowanie, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, świadczenia opieki zdrowotnej, pokrycie kosztów nauki języka polskiego. Istotne znaczenie ma pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, realizowana w dwóch odrębnych procedurach. W ramach pierwszej procedury starosta częściowo refunduje wydatki poniesione przez repatrianta na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu jego osiedlenia się w Polsce. W ramach drugiej procedury Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji udziela, przez okres nie dłuższy niż 10 lat, dopłat do: czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo opłaty do zakwaterowania w domu studenckim, albo kosztów nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Obie formy pomocy finansowej są finansowane ze środków budżetu państwa, a wysokość tej pomocy jest limitowana kwotowo ‒ odpowiednio do wysokości 6 000 zł lub 25 000 zł na każdego repatrianta.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89629   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Zbigniew Ofiarski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 18, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

953

Number of object content views in PDF format

1229

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95428

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information