Object

Title: Konstrukcje cywilnoprawne w gospodarce nieruchomościami – zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstrukcje cywilnoprawne w gospodarce nieruchomościami – zagadnienia wybrane

Creator:

Mielczarek-Mikołajów, Justyna

Subject and Keywords:

civil law regulation   prescription   compensation for expropriated property   real estate management   bargaining  
przedawnienie   regulacja cywilnoprawna   rokowania   odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość   gospodarka nieruchomościami

Abstract:

The article discusses the problem of the influence of the civil law on the administration of real estate. It results primarily from the interpretation of the concept of real estate management, which includes a number of legal and factual actions concerning the management, disposal and management of real estate and the performance by a public administration body of the property owner regulated by the Act. Among issues widely discussed under the Act on Real Estate Management, the author focuses particularly on the compensation for the expropriated property regulation.  

W artykule omówiono problem wpływu prawa regulacji cywilnoprawnej na postępowanie administracyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami. Wynika on przede wszystkim z samej interpretacji pojęcia gospodarowania nieruchomościami, obejmującego szereg czynności prawnych i faktycznych dotyczących zarządzania, dysponowania i zajmowania się nieruchomościami oraz pełnienia przez organ administracji publicznej funkcji właściciela nieruchomości regulowanej w trybie ustawy. Spośród zagadnień szeroko dyskutowanych na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami autorka skupia uwagę szczególnie na odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość unormowanym w art. 128-135 ustawy, odnosząc się w mniejszym zakresie do innych jej uregulowań.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89625   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Mielczarek-Mikołajów

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 31, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

814

Number of object content views in PDF format

1093

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95424

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information