Object

Title: Postępowanie właściwe dla stwierdzenia niezgodności z prawem niewydania decyzji (art. 4171 §3 k.c.)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie właściwe dla stwierdzenia niezgodności z prawem niewydania decyzji (art. 4171 §3 k.c.)

Creator:

Matan, Andrzej

Subject and Keywords:

decision   damage   proper conduct   omission   liability for damage  
decyzje   właściwe postępowanie   szkoda   zaniechanie   odpowiedzialność za szkodę

Abstract:

The article is a devoted to one of the special cases of liability for damage caused by unlawful omission in the exercise of a public authority involving the failure to give a decision where the obligation to issue it provides rule of law.  

Artykuł poświęcony jest jednemu ze szczególnych przypadków odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegającemu na niewydaniu decyzji, gdy obowiązek jej wydania przewiduje przepis prawa.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89624   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Matan

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 18, 2022

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

640

Number of object content views in PDF format

757

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95423

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information