Szczegóły obiektu: Postępowanie właściwe dla stwierdzenia niezgodności z prawem niewydania decyzji (art. 4171 §3 k.c.)

PDF
Struktura
Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności