Object

Title: Związek reform prawa cywilnego z reformami administracyjnymi w Księstwie Warszawskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek reform prawa cywilnego z reformami administracyjnymi w Księstwie Warszawskim

Creator:

Koredczuk, Józef

Subject and Keywords:

French influence   Duchy of Warsaw   judicial order   administrative division   Napoleon’s code  
Kodeks Napoleona   Księstwo Warszawskie   wpływy francuskie   Feliks Łubieński   podział administracyjny   porządek sądowy

Abstract:

The article presents the relationship between civil law reforms and administrative reforms in the Duchy of Warsaw. In both these areas, the reforms carried out in the Duchy of Warsaw consisted in the transfer of solutions based on French models to the Duchy of Warsaw, almost completely disregarding the existing Polish solutions. The introduction the Napoleon’s Code, the French Code of Civil Procedure and the French Commercial Code to the Duchy had an impact not only on the applicable law, but also on the organization of the judiciary as well as administration and administrative division in the Duchy. The most important role was the introduction of the Napoleonic Code, which despite many objections, thanks to Minister of Justice Feliks Łubieński, became the law in force in the Duchy, and survived even its collapse, exerting a significant influence on the further development of civil law in Poland. On the other hand, administrative reforms did not have such opportunities, although administrative reforms became the nucleus of modern administration in Polish territories.  

W artykule przedstawiono związek reform prawa cywilnego z reformami administracyjnymi w Księstwie Warszawskim. W obydwu tych dziedzinach reformy przeprowadzone w Księstwie Warszawskim polegały na przeniesieniu do Księstwa rozwiązań opartych na wzorach francuskich, prawie w ogóle nieuwzględniających dotychczasowych rozwiązań polskich. Wprowadzenie do Księstwa kodeksu Napoleona, francuskiego kodeksu postępowania cywilnego i francuskiego kodeksu handlowego miało wpływ nie tylko na obowiązujące prawo, ale również na tworzoną organizację sądownictwa, a także administracji i podziału administracyjnego w Księstwie. Najważniejszą rolę miało wprowadzenie kodeksu Napoleona, który mimo oporów, dzięki ministrowi sprawiedliwości Feliksowi Łubieńskiemu stał się prawem obowiązującym w Księstwie i przetrwał nawet jego upadek, wywierając istotny wpływ na dalszy rozwój prawa cywilnego na ziemiach polskich. Nie miały natomiast takich szans reformy administracyjne, aczkolwiek stały się one zalążkiem nowoczesnej administracji na ziemiach polskich.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89619   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Józef Koredczuk

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 28, 2022

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

745

Number of object content views in PDF format

965

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95418

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information