Object

Title: Przedsiębiorcy państwowi pod rządem nadzoru właścicielskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedsiębiorcy państwowi pod rządem nadzoru właścicielskiego

Creator:

Kocowski, Tadeusz

Subject and Keywords:

commercialization   business entity   ownership supervision   privatization   entrepreneur  
podmiot gospodarczy   prywatyzacja   przedsiębiorca   komercjalizacja   nadzór właścicielski

Abstract:

The privatization of public property caused a significant reduction in the so-called the public sector in the economy. Commercialization has caused major changes in the organizational form, the remaining few public entities. A division was introduced into state legal entities that are not companies. This was the reason for the diversification of supervision over state legal entities with the status of entrepreneurs. It depends on the status of a state legal entity.  

Prywatyzacja majątku publicznego spowodowała zasadnicze zmniejszenie się tzw. sektora publicznego w gospodarce. Komercjalizacja spowodowała zasadnicze zmiany formy organizacyjnej pozostałych nielicznych publicznych podmiotów gospodarczych. Wprowadzony został podział na państwowe osoby prawne będące i nie będące spółkami. Stało się to przyczyną dywersyfikacji nadzoru nad państwowymi osobami prawnymi posiadającymi status przedsiębiorców. Uzależniony jest on od statusu, jaki posiada państwowa osoba prawna.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89617   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tadeusz Kocowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2023

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

554

Number of object content views in PDF format

706

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95416

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information