Object

Title: Ograniczenia dostępu do informacji publicznej – zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej – zagadnienia wybrane

Creator:

Dolnicki, Bogdan

Subject and Keywords:

simple information   information processed   internal information   Public information  
informacja prosta   informacja wewnętrzna   informacja przetworzona   informacja publiczna

Abstract:

Access to public information is one of the most important principles of modern democracy and civil society. One of the more problematic issues related to the assessment of the status of information as public is the assessment of the nature of the so-called information or internal document. As documents that will only help in taking action, they should not be qualified as public information. However, determining whether a given information is public requires an in-depth examination of the facts. Another issue discussed is „simple information and processed information” and the notion of public interest, which determines the right to publicly processed information.  

Dostęp do informacji publicznej stanowi jedną z kardynalnych zasad współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z bardziej problematycznych zagadnień przy ocenie statusu informacji jako publicznej jest ocena charakteru tzw. informacji czy dokumentu wewnętrznego. Jako dokumenty, które dopiero pomogą w podjęciu kierunku działania, nie powinny być kwalifikowane jako informacja publiczna. Jednakże ustalenie, czy dana informacja ma charakter publiczny, wymaga wnikliwego badania stanu faktycznego. Kolejnym omawianym zagadnieniem jest „informacja prosta a informacja przetworzona” oraz pojęcie interesu publicznego, które warunkuje uzyskanie prawa do informacji publicznej przetworzonej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89610   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bogdan Dolnicki

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

May 31, 2018

Number of object content hits:

2 955

Number of object content views in PDF format

3638

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95408

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information