Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organy administracji publicznej wobec stosunków cywilnoprawnych w procesie budowlanym

Creator:

Błażewski, Maciej (1986- )

Subject and Keywords:

proces budowlany   projektant   inwestor   pozwolenie na budowę

Abstract:

Organy administracji publicznej posiadają ograniczone kompetencje do badania oraz współkształtowania stosunków cywilnoprawnych w procesie budowlanym. Organy te sprawdzają posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości, nakładają obowiązek ustanowienia pozostałych uczestników procesu budowlanego oraz zapewniają ochronę interesów osób trzecich. Organy administracji publicznej skupiają się głównie na ochronie interesu publicznego, a jedynie w sposób ograniczony na interesie prawnym osób biorących udział w procesie budowlanym.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Autor opisu:

TK