Object

Title: Organy administracji publicznej wobec stosunków cywilnoprawnych w procesie budowlanym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organy administracji publicznej wobec stosunków cywilnoprawnych w procesie budowlanym

Creator:

Błażewski, Maciej (1986- )

Subject and Keywords:

the designer   the investor   the construction permit   the construction process  
proces budowlany   projektant   inwestor   pozwolenie na budowę

Abstract:

Public administration authorities have limited competence to control and to have influence on civil-law relationships in the construction process. These authorities verify the possession of a legal title to the property, impose the obligation to establish the rest of the participants of the construction process and protect the interests of third parties. Public administration authorities are primarily focused on the protection of the public interest, and only in limited scope in the legal interest of those who are involved in the construction process.  

Organy administracji publicznej posiadają ograniczone kompetencje do badania oraz współkształtowania stosunków cywilnoprawnych w procesie budowlanym. Organy te sprawdzają posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości, nakładają obowiązek ustanowienia pozostałych uczestników procesu budowlanego oraz zapewniają ochronę interesów osób trzecich. Organy administracji publicznej skupiają się głównie na ochronie interesu publicznego, a jedynie w sposób ograniczony na interesie prawnym osób biorących udział w procesie budowlanym.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89604   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 8, 2022

In our library since:

May 31, 2018

Number of object content hits:

294

Number of object content views in PDF format

367

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95402

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information