Object

Title: Selected issues connected with the subjective model of a legitimate portion ; Wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Selected issues connected with the subjective model of a legitimate portion  
Wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku

Creator:

Mamos, Maksymilian

Subject and Keywords:

legitimate portion   rules of social intercourse   inheriting   heir’s rights   limitation period  
uprawnienia spadkobiercy   termin przedawnienia   dziedziczenie   zachowek   zasady współżycia społecznego

Description:

The subject of the article concerns selected issues connected with the subjective model of a legitimate portion in Polish law. The author focuses on three most important matters. The first of them concerns a situation in which in case of an estate of negligible value a testamentary heir is obliged to pay the legitimate portion due to donations or a vindicatory legacy made by the testator. The second regards the heir's right to demand a legitimate portion. The third is connected with the subjective identity of the heir and a donee or a legatee in the context of the limitation period for a claim for a legitimate portion. The author presents an overview of dominating opinions in case-law and jurisprudence and complements them by drawing his own conclusions and suggestions of amendments to binding legal regulations.  

Przedmiotem artykułu są wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku w prawie polskim. Autor skupia się na trzech najistotniejszych zagadnieniach. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, w której spadkobierca testamentowy, przy spadku o znikomej wartości, zobowiązany jest do zapłaty zachowku ze względu na dokonane przez spadkodawcę darowizny lub zapisy windykacyjne. Drugie dotyczy uprawnienia spadkobiercy do żądania zachowku. Trzecie zaś wiąże się z tożsamością podmiotową spadkobiercy z obdarowanym lub zapisobiercą w kontekście terminu przedawnienia roszczenia o zachowek. Autor dokonuje przeglądu dominujących w doktrynie i judykaturze opinii, aby w zakończeniu przedstawić własne wnioski oraz propozycje zmian w obowiązującej regulacji prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89525   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maksymilian Mamos

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

681

Number of object content views in PDF format

844

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95064

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information