Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Praktyki pedagogiczne z perspektywy ich uczestników – raport z badań

Creator:

Kondracka-Szala, Marta

Subject and Keywords:

nauczyciel dziecka młodszego   praktyki pedagogiczne   studenci pedagogiki

Abstract:

Artykuł stanowi prezentację wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród aktualnych i byłych studentek/studentów kierunków pedagogicznych przygotowujących do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej różnych polskich uczelni. Cele badania koncentrowały się wokół autorefleksji praktykantów w obszarze ich przygotowania do odbywania praktyk pod kątem m.in.: kompetencji, cech osobowości, a także oceny organizacji i przebiegu samych praktyk. Badanie pozwoliło również na poznanie problemów, sukcesów, potrzeb i motywacji praktykantów. Wyniki skłaniają do refleksji nad modelem praktyk pedagogicznych funkcjonującym na polskich uczelniach wyższych przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela dziecka młodszego.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.033

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 174-184

Rights holder:

Copyright by Marta Kondracka-Szala

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.