Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

SŁOTowskie refleksje praktykami wywołane, czyli o tym, kiedy w szkole będą DZIECI?

Creator:

Bednarkowa, Wiga

Subject and Keywords:

analiza SWOT   ewaluacja   metody nauczania   praktyki studenckie   transgresje

Abstract:

W tekście prezentuję zmodyfikowany sposób ewaluacji studenckich praktyk pedagogicznych, bazujący na jednej z najstarszych metod analizy strategicznej SWOT – Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabości), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Odwołuję się też do jej pierwowzoru – SOFT, czyli Satisfactory (to, co wskazuje na satysfakcję, zadowolenie), Opportunity (szanse), Fault (błędy), Threat (zagrożenia). Przede wszystkim jednak proponuję, aby do wywoływania refleksji po praktykach i do analizy ich przebiegu korzystać ze strategii/narzędzia SŁOT określającego to, co na praktykach było/jest Super-, co było/jest Łajdactwem i zasługuje na Łajanie, co wskazuje na grOżące Ograniczenia pedagoga i jego Transgresje. Głównym celem, jaki sobie postawiłam, pisząc ten tekst, jest – oprócz objaśniania, na czym polega SŁOTowskie wywoływanie refleksji po praktykach – zachęta do wprowadzania do szkół Dobrych Praktyk, których wartość wypływa z synergii współpracy wszystkich aktorów sceny edukacyjnej, a zwłaszcza nauczycieli akademickichz nauczycielami szkół i przedszkoli i zastąpienie biurokratycznej kontroli praktyk ewaluacją.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.030

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 143-153

Rights holder:

Copyright by Wiga Bednarkowa

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.