Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoria i praktyka pedagogiczna w rozwoju zawodowym nauczyciela

Creator:

Szempruch, Jolanta

Subject and Keywords:

badacz   nauczyciel   praktyka pedagogiczna   prefesjonalista   refleksyjny praktyk   rozwój zawodowy   teoria pedagogiczna

Abstract:

Tekst dotyczy znaczenia teorii i praktyki pedagogicznej w rozwoju zawodowym nauczyciela; ukazuje specyfikę rozwoju zawodowego i rolę indywidualnego wysiłku nauczyciela nastawionego na uczenie się w każdym stadium tego rozwoju; eksponuje zależności zachodzące między teorią a praktyką pedagogiczną, postulując konieczność innego niż dotychczas działania w nowej sytuacji społecznej i edukacyjnej. Namysł nad tymi zależnościami prowadzi do ukazania teorii pedagogicznej jako intelektualnej podstawy działania nauczyciela oraz praktyki jako źródła teoretycznej wiedzy pedagogicznej i miejsca weryfikacji konstruktów teoretycznych. Ważnym elementem prowadzonych analiz jest ukazanie znaczenia wiedzy i praktyki pedagogicznej w funkcjonowaniu nauczycieli – badaczy, refleksyjnych praktyków i profesjonalistów. W zakończeniu wyeksponowano potrzebę rozwoju elastyczności działania nauczyciela, umiejętności dokonywania refleksji nad jego przebiegiem, efektami i kontekstem oraz rozumienia przebiegu tych działań i inspiracji do tworzenia wizji zmiany jako ważnych elementów rozwoju zawodowego.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.020

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 15-25

Rights holder:

Copyright by Jolanta Szempruch

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.