Object

Title: Terra Utopia. Educational glosses and contexts of utopia ; Terra Utopia. Glosy i konteksty pedagogiczne utopii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Terra Utopia. Educational glosses and contexts of utopia  
Terra Utopia. Glosy i konteksty pedagogiczne utopii

Creator:

Głażewski, Michał

Subject and Keywords:

atopia   Campanella   education   Fourier   More   New Man   New Society   Plato   tropism   utopia   utopian society  
atopia   Campanella   edukacja   Fourier   Morus   Nowe Społeczeństwo   Nowy Człowiek   Platon   społeczeństwo utopijne   tropizm   utopia

Abstract:

The subject of the article is the phenomenon of utopia described and interpreted in the context of education. The paper consists of four parts: 1) Good place anywhere; 2) Happy Utopians; 3) Pedagogical contexts of utopia; 4) Eulogy of utopia. In the first part, some questions of origin and specific of utopia definition identity in literary, social and philosophical aspects were presented. In this chapter, an attempt was made to trace the most important origins of applications of its social and idealistic developments. In the second part, there were shown analysis of the utopian social system projects, focused on the conditio humana problem, by studying the eudaimonic mechanism (ie. compulsive happiness) of utopian projects. In the third part, based on the results of previous ascertainments, some descriptions of educational problems were revealed, coming thus eventually to possible pedagogical conclusions. The fourth section is devoted to the advantages of utopian thinking and acting for education. The main goal of the paper is to consider the hermeneutic and heuristic consequences of application of utopian constructs for pedagogies.  

Przedmiotem artykułu jest fenomen utopii postrzegany i interpretowany w kontekście edukacyjnym. Praca składa się z czterech części: 1) Dobre miejsce nigdzie; 2) Szczęśliwi Utopianie; 3) Pedagogiczne konteksty utopii; 4) Pochwała utopii. W pierwszej części zostały przedstawione zagadnienia genezy i specyfiki tożsamości definicyjnej utopii w aspekcie literackim, społecznym i filozoficznym. Podjęto tu próbę prześledzenia źródeł i uwarunkowań najważniejszych jej aplikacji oraz rozwinięć społecznych i ideowych. W części drugiej przedstawiono analizę projektów społecznych systemów utopijnych w wymiarze conditio humana, badając mechanizm eudajmoniczny (tzn. szczęścia kompulsywnego) projektów utopijnych. W części trzeciej wykorzystano wyniki wcześniejszych dociekań do deskrypcji problemów wychowawczych i edukacyjnych, poszukując ostatecznie możliwych konkluzji pedagogicznych. Część czwarta została poświęcona ukazaniu zalet myślenia i działania utopijnego dla edukacji. Głównym celem artykułu jest rozważenie hermeneutycznych i heurystycznych konsekwencji aplikacji utopijnych konstruktów dla pedagogiki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89288   ISBN 978-83-62618-35-4

DOI:

10.34616/22.19.118

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 2, s. 28-48

Rights holder:

Copyright by Michał Głażewski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 1, 2023

In our library since:

Jan 22, 2018

Number of object content hits:

264

Number of object content views in PDF format

342

All available object's versions:

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94644

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information