Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Krąg wsparcia samotnej matki zastępczej dziecka z niepełnosprawnością

Creator:

Kamyk-Wawryszuk, Agnieszka

Subject and Keywords:

dziecko niepełnosprawne   macierzyństwo zastępcze   rodzina zastępcza   samotne macierzyństwo

Abstract:

Wśród wszystkich form zarówno instytucjonalnych, jak i rodzinnych, rodzina zastępcza jest obecnie najbardziej pożądanym rozwiązaniem sprawowania opieki nad dzieckiem porzuconym lub osieroconym w Polsce i Europie. Zastępczym środowiskiem rodzinnym objęte są między innymi dzieci z niepełnosprawnością. Jednak nieliczni pragną podjąć się opieki nad dziewczynką/chłopcem, które wymaga specjalistycznej rehabilitacji oraz edukacji. Takiego wyzwania podjęły się dwie kobiety, które niepozostając w związku małżeńskim, samodzielnie postanowiły zmierzyć się z codziennością dziecka z niepełnosprawnością. Jak odnajdują się w roli matki zastępczej? Jakiego potrzebują wsparcia w zmierzeniu się z trudnościami, których doświadczają w wychowaniu dziecka? Czy mogą liczyć na pomoc ze strony instytucji zajmujących się rodzinami zastępczymi? Badania nad kręgiem wsparcia samotnych matek zastępczych osadzono w orientacji jakościowej. Przyjęto metodę studium przypadku z użyciem techniki wywiadu narracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-29-3

DOI:

10.34616/22.19.093

Language:

pol

Relation:

Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, s. 121-134

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Kamyk-Wawryszuk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.